Protejarea datelor personale
Imbracaminte de lucru Bartos

Protejarea datelor personale

Societatea Workwear Bartos s.r.o. efectuează prelucrarea datelor dvs. personale în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea contractului cu privire la vânzarea bunurilor (sau pentru punerea în aplicare a măsurilor luate înainte de încheierea unui astfel de contract). De asemenea, efectuează prelucrarea datelor dvs. personale necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor publice ale acestei societăți.

1. IDENTITATEA ȘI DETALIILE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

1.1. Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal este societatea comercială Workwear Bartos s.r.o, cu sediul în Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, CIF 09762663, CUI CZ09762663 înregistrată în Registrul comercial gestionat de Tribunalul Municipal din Praga, secția C, indicativul 342064 (numită în continuare „administrator“).
1.2. Informațiile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Workwear Bartos s.r.o., Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adresa de poștă electronică info@imbracamintedelucru.ro.
1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor.

2. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este faptul că o astfel de prelucrare este necesară pentru:
 
  • 2.1.1. executarea contractului dintre dvs. și administrator sau pentru aplicarea unor măsuri de către operator înainte de încheierea unui astfel de contract în sensul articolului 6 alineatul 1 litera b din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (denumit mai departe „regulament“);
  • 2.1.2. îndeplinirea obligațiilor legale aplicabile operatorului, în sensul articolului 6 alineatul 1 litera c din regulament, în special îndeplinirea obligațiilor impuse administratorilor prin reglementări legale generale, mai ales Legea nr. 235/2004 Coll., privind taxa pe valoarea adăugată, cu modificările ulterioare, Legea nr. 586/1992 Coll. cu modificările și completările ulterioare, și Legea nr. 563/1991 privind contabilitatea, cu modificările ulterioare.

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Scopul procesării datelor dvs. personale este încheierea unui contract între dvs. și administrator, inclusiv livrarea de bunuri și soluționarea răspunderii pentru defecte sau punerea în aplicare de către administrator a unor măsuri înainte de încheierea unui astfel de contract și îndeplinirea atribuțiilor publice conexe de către administrator.
3.2. Operatorul nu are un proces decizional automat, individual, în sensul articolului 22 din regulament.

4. TIMPUL DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

4.1. Datele dvs. personale vor fi prelucrate pe durata efectelor drepturilor și obligațiilor contractului și pe perioada necesară pentru arhivare în conformitate cu reglementările legale generale obligatorii, dar cel mult pentru perioada prevăzută de reglementările legale generale obligatorii.

5. ALȚI RECIPIENȚI AI DATELOR PERSONALE

5.1. Alți destinatari ai datelor dvs. personale vor fi transportatorii și alte persoane implicate în livrarea de bunuri sau efectuarea de plăți în cadrul unui contract de vânzare-cumpărare și persoanele care furnizează servicii tehnice legate de funcționarea magazinului electronic, inclusiv operarea software-ului și stocarea datelor. Alți destinatari ai datelor dvs. personale vor fi Heureka.cz.
5.2. Recipienții datelor dumneavoastră personale prelucrate în scopul îndeplinirii obligațiilor statutare pot fi autoritățile financiare sau alte autorități competente în cazurile în care administratorii impun o legislație general obligatorie.
5.3. Administratorul nu intenționează să transmită datele dvs. personale într-o țară terță (o țară în afara UE) sau unei organizații internaționale.

6. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR

6.1. Conform termenilor și condițiilor stabilite în regulament, aveți dreptul să solicitați administratorului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a corecta sau șterge datele dvs. personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
6.2. În cazul în care considerați că prin prelucrarea datelor dvs. personale a fost sau este încălcat regulamentul, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
6.3. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea datelor dvs. personale este o cerință necesară pentru încheierea și executarea contractului. Fără furnizarea datele dumneavoastră personale, nu este posibilă încheierea contractului sau executarea acestuia de către administrator.

ACORDUL PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ȘI INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunteți de acord cu prelucrarea datelor dvs. personale de către Compania Workwear Bartos s.r.o. în scopul transmiterii comunicărilor de afaceri (oferte de marketing) și a altor activități de marketing destinate dvs. Puteți să vă retrageți acordul în orice moment, și comunicarea comercială nu vă va mai fi trimisă. Pentru mai multe informații detaliate despre prelucrarea informațiilor personale, vă rugăm să consultați mai jos.

1. IDENTITATEA ȘI DETALIILE DE CONTACT ALE ADMINISTRATORULUI

1.1. Administratorul datelor Dumneavoastră cu caracter personal este societatea comercială Workwear Bartos s.r.o, cu sediul în Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, CIF 09762663, CUI CZ09762663 înregistrată în Registrul comercial gestionat de Tribunalul Municipal din Praga, secția C, indicativul 342064 (numită în continuare „administrator“).
1.2. Informațiile de contact ale administratorului sunt următoarele: adresa de livrare Workwear Bartos s.r.o., Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, adresa de poștă electronică info@imbracamintedelucru.ro.
1.3. Administratorul nu a numit un responsabil cu protecția datelor

2. TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

2.1. Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este consimțământul acordat prin acest document administratorului în sensul articolului 6 alineatul 1 litera a din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (mai departe doar „regulamentul“).

3. SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

3.1. Scopul procesării datelor dvs. personale este trimiterea de mesaje comerciale și efectuarea altor activități de marketing de către administrator, destinate dvs.
3.2. Operatorul nu are un proces decizional automat, individual, în sensul articolului 22 din regulament.

4. TIMPUL DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

4.1. Datele dvs. personale vor fi stocate de către administrator până la revocarea de către dvs. a acordului dat privind prelucrarea datelor dvs. personale (în acest scop).

5. ALȚI RECIPIENȚI AI DATELOR PERSONALE

5.1. Alți recipienți ai informațiilor dvs. personale vor fi aceia care furnizează servicii de marketing administratorului.
5.2. Administratorul nu intenționează să transmită datele dvs. personale într-o țară terță (o țară în afara UE) sau unei organizații internaționale.

6. DREPTURILE SUBIECTULUI DATELOR

6.1. Sub rezerva condițiilor stabilite în regulament, aveți dreptul de a solicita administratorului accesul la datele dvs. personale, dreptul de a repara sau șterge datele dvs. personale sau de a limita prelucrarea acestora, dreptul de a se opune prelucrării datelor dvs. personale și dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale.
6.2. Aveți dreptul de a vă retrage oricând acordul privind prelucrarea datelor dvs. personale furnizate administratorului. Acest lucru nu afectează însă legalitatea prelucrării datelor dvs. personale înainte de retragerea consimțământului. Puteți revoca acordul dvs. privind prelucrarea datelor personale printr-un e-mail trimis la adresa info@imbracamintedelucru.ro.
6.3. În cazul în care considerați că prin prelucrarea datelor dvs. personale a fost sau este încălcat regulamentul, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere.
6.4. Nu aveți nicio obligație de a furniza informații personale. Furnizarea informațiilor dvs. personale nu este o cerință legală sau contractuală și nu este o cerință indispensabilă încheierii contractului.
6.5. Aveți oricând dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în scopul comercializării directe, inclusiv profilarea, dacă marketingul direct face apel la profilare. Dacă vă opuneți prelucrării datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.


În Nové Strašecí astăzi 27.2.2021