TERMENI ȘI CONDIȚII
Imbracaminte de lucru Bartos

Termeni și condiții

ale societății comerciale Workwear Bartos s.r.o, cu sediul în Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, CIF 09762663, CUI CZ09762663, înregistrată în Registrul comercial gestionat de Tribunalul Municipal din Praga, secția C, indicativul 342064, pentru vânzarea bunurilor prin magazinul on-line aflat pe adresa de internet www.ImbracaminteDeLucru.ro

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1. Prezentele condiții comerciale (numite în continuare „condiții comerciale“) ale societății comerciale Workwear Bartos s.r.o., cu sediul în Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, CUI 09762663, CIF CZ09762663, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, dosar 342064 (numită în continuare „vânzător“) în conformitate cu prevederile § 1751 alin. 1 din Legea nr. 89/2012 din M.O., civil, astfel cum a fost modificată (numită în continuare „civil“) care reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în baza contractului de cumpărare (numit în continuare „contract de cumpărare“) încheiate între vânzător și o altă persoană fizică (numită în continuare „cumpărător“) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este gestionat de vânzător pe paginile web aflate la adresa de internet www.ImbracaminteDeLucru.ro (numite în continuare „pagini web“), prin interfața site-ului web (denumită în continuare „interfața web a magazinului“).
1.2. Termenii și condițiile nu se aplică situațiilor în care persoana care intenționează să cumpere bunurile de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunuri în cadrul activității sale antreprenoriale, sau în exercitarea independentă a profesiei sale. Aceste cazuri sunt reglementate de prevederile Legii nr. 89/2012
1.3. Dispoziții derogatorii de la termenii și condițiile care fac obiectul acestui document pot fi negociate în cadrul contractului de vânzare. Dispozițiile derogatorii din contractul de vânzare au prioritate față de dispozițiile din termeni și condiții.
1.4. Dispozițiile din termeni și condiții constituie o parte integrantă a contractului de vânzare. Contractul de vânzare și Termenii și Condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de vânzare poate fi încheiat în limba cehă.
1.5. Vânzătorul poate modifica sau adăuga conținutul termenilor și condițiilor. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg din perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

2. CONTUL DE UTILIZATOR

2.1. Pe baza înregistrării cumpărătorului efectuată pe pagina web a vânzătorului, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din această interfață de utilizator, cumpărătorul poate comanda produse (numit în continuare doar „contul de utilizator“). Dacă interfața web a magazinului permite acest lucru, cumpărătorul poate comanda produse fără înregistrare prealabilă, direct din interfața web a magazinului.
2.2. Cumpărătorul este obligat ca la înregistrarea pe pagina web și pe parcursul efectuării comenzii de bunuri, să introducă date corecte și adevărate. Cumpărătorul este de asemenea obligat să actualizeze toate datele furnizate în contul de utilizator, ori de câte ori survine o schimbare. Datele furnizate de cumpărători în contul de utilizator și la comandarea bunurilor sunt considerate de către vânzător ca fiind corecte.
2.3. Accesul la contul de utilizator este asigurat prin nume de utilizator și parolă. Cumpărătorul trebuie să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru accesarea contului său de utilizator.
2.4. Cumpărătorul nu este autorizat să permită utilizarea contului de utilizator de către terțe părți.
2.5. Vânzătorul are dreptul să anuleze contul de utilizator, în situația în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator timp de peste 24 de luni, sau în cazul încălcării de către cumpărător a obligațiilor sale ce decurg din contractul de vânzare-cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).
2.6. Cumpărătorul ia notă de indisponibilitatea ocazională a contului de utilizator, din motive ce țin de necesitatea operațiilor de mentenanță a hardware-ului și software-ului vânzătorului, eventual de întreținerea componentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările de produse plasate în interfața web a magazinului sunt informative, vânzătorul nefiind obligat să încheie un contract de cumpărare pentru aceste bunuri. Prevederile paragrafului 1732 alin. 2 din Codul civil nu se aplică.
3.2. Interfața web a magazinului conține informații despre produse, inclusiv prezentarea prețurilor produselor individuale și a costurilor de returnare a produselor, dacă aceste bunuri nu pot fi returnate prin colet poștal obișnuit. Prețurile produselor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețul produselor rămâne valabil atât timp cât acestea sunt afișate pe interfața web a magazinului. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare cu termeni negociați individual.
3.3. Interfața web a magazinului include, de asemenea, informații privind costul ambalării și livrării produselor. Informațiile privind costurile aferente ambalării și livrării produselor prezentate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazul în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul României.
3.4. Pentru a comanda produsele, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:
 • 3.4.1. produsele comandate (cumpărătorul „plasează” produsele comandate în coșul electronic de cumpărături al interfeței web a magazinului),
 • 3.4.2. modalitatea de plată a prețului de cumpărare al bunurilor, detalii privind metoda de livrare cerută pentru bunurile comandate, și
 • 3.4.3. informații privind costurile asociate livrării produselor (denumite în continuare în mod colectiv „comanda“).
3.5. Înainte de a trimite comanda către vânzător, cumpărătorul are posibilitatea de a verifica și modifica datele introduse în comandă, și de a identifica și corecta eventualele erori apărute la introducerea datelor în comandă. Comanda este trimisă de către cumpărător vânzătorului făcând clic pe tasta „FINALIZARE COMANDǍ“. Detaliile introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul va confirma Cumpărătorului fără întârziere primirea comenzii imediat, prin e-mail, expediat la adresa de e-mail specificată în Contul de Utilizator sau în comandă (denumită în continuare „adresa de e-mail a cumpărătorului“).
3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon), în funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, prețul de achiziție, costurile de transport estimate).
3.7. Relația contractuală dintre vânzător și cumpărător apare în momentul expedierii confirmării de primire a comenzii (acceptării), care este trimisă cumpărătorului prin e-mail la adresa de e-mail a acestuia.
3.8. Cumpărătorul este de acord să utilizeze mijloace de comunicare la distanță la încheierea contractului de cumpărare. Costurile suportate de cumpărător atunci când utilizează mijloace de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de cumpărare (costurile conexiunii la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător însuși, în cazul în care aceste costuri nu diferă de tarifele de bază.

4. PREȚUL PRODUSELor ȘI CONDIȚIILE DE PLATǍ

4.1. Cumpărătorul dispune de următoarele modalități de plată pentru achitarea către Vânzător a contravalorii produselor și a oricăror costuri asociate livrării produselor în baza contractului de cumpărare:
 • în numerar, la preluarea coletului de la locul indicat de cumpărător în foaia de comandă;
 • fără numerar, prin intermediul unui card de plată;
 • 4.2. Împreună cu prețul de cumpărare, cumpărătorul este de asemenea obligat să achite vânzătorului costurile aferente ambalării și livrării mărfurilor la suma convenită. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, prețul de achiziție este înțeles în continuare împreună cu costurile asociate livrării bunurilor.
  4.3. Prețul de cumpărare este scadent în termen de 10 zile de la data încheierii contractului de cumpărare.
  4.4. În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să folosească simbolul variabil de plată la achitarea prețului de achiziție al produselor. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de cumpărare este îndeplinită la momentul creditării sumei respective în contul vânzătorului.
  4.5. Vânzătorul are dreptul să revendice prețul integral de cumpărare înainte de a expedia produsele către cumpărător. Prevederile paragrafului 2119 alineatul (1) din Codul civil nu se aplică.
  4.6. În cazul în care vânzătorul oferă cumpărătorului reduceri la prețul bunurilor furnizate, aceste reduceri nu pot fi combinate.
  4.7. Dacă se obișnuiește în practica comercială sau dacă este prevăzut de reglementările legale, vânzătorul va emite cumpărătorului un document fiscal - factură privind plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este un plătitor de Taxă pe Valoarea Adăugată. Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului și este expediată acestuia împreună cu produsele comandate.
  4.8. În conformitate cu Legea privind vânzărilor vânzărilor, vânzătorul are obligația de a emite către cumpărător un bon fiscal. În același timp, este obligat să înregistreze venitul primit împreună cu administratorul de impozite online; în cazul unei defecțiuni tehnice, aceasta să se realizeze în termen de cel mult 48 de ore.

  5. RETRAGEREA DIN ACORDUL DE VÂNZARE-CUMPǍRARE

  5.1. Cumpărătorul ia notă de faptul că, în conformitate cu prevederile paragrafului 1837 din Codul civil, nu este posibilă, inter alia, retragerea dintr-un contract de vânzare-cumpărare privind livrarea de bunuri care au fost ajustate conform dorinței cumpărătorului sau pentru el însuși.
  5.2. Dacă nu este vorba de o situație menționată în articolul 5.1 din Termenii și condițiile comerciale sau de un alt caz în care contractul de vânzare nu poate fi revocat, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de vânzare-cumpărare, în conformitate cu prevederile paragrafului 1829 alineatul (1) din Codul Civil, în termen de până la 14 zile de la recepționarea produselor. În cazul unei comenzi compuse din mai multe tipuri de mărfuri, și / sau livrată în mai multe etape, termenul de expediere a comenzii începe să curgă de la data livrării ultimei părți a comenzii. Retragerea din contractul de vânzare trebuie trimisă vânzătorului în termenul specificat în propoziția anterioară. Pentru a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul de reclamație furnizat de vânzător, disponibil ca anexă la Termeni și Condiții. Retragerea din contractul de vânzare-cumpărare poate fi trimisă de cumpărător la adresa sediului vânzătorului sau la adresa de e-mail a acestuia, info@imbracamintedelucru.ro.
  5.3. În cazul retragerii din contractul de vânzare-cumpărare conform art. 5.2 din Termeni și Condiții, contractul de cumpărare este anulat complet. Bunurile trebuie returnate vânzătorului de către cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la data expedierii către vânzător a retragerii din contractul de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul este cel care se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul va suporta costul returnării produselor către vânzător, chiar dacă acestea nu pot fi returnate prin colet poștal obișnuit.
  5.4. În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform articolului 5.2 din Termenii și condițiile de afaceri, vânzătorul returnează contravaloarea achitată a produselor primite de la cumpărător + costurile de livrare corespunzătoare celui mai ieftin mod de livrare a produselor, în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea cumpărătorului din contractul de vânzare-cumpărare, plata fiind efectuată fără numerar, prin transfer bancar în contul cumpărătorului, specificat de acesta pe formularul de retragere din contract (Formularul de Reclamație). Costul livrării bunurilor este returnat numai la retragerea completă din contract, adică în cazul returnării tuturor articolelor din cadrul unei comenzi. De asemenea, vânzătorul are dreptul să returneze contravaloarea furnizată de cumpărător odată cu returnarea bunurilor de către cumpărător, sau în alt mod, dacă cumpărătorul este de acord cu acesta și nu implică costuri suplimentare pentru cumpărător.
  5.5. Dreptul la despăgubire. În cazul în care produsele sunt returnate în stare deteriorată, vânzătorul își rezervă dreptul de a penaliza în mod unilateral prețul produselor primit de la cumpărător cu contravaloarea daunelor la produsele returnate.
  5.6. Vânzătorul are de asemenea dreptul se a se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, conform prevederilor paragrafului 1829 alineatul (1) din Codul civil. Retragerea poate avea loc în orice moment până când cumpărătorul preia produsele. În acest caz, vânzătorul returnează cumpărătorului prețul de cumpărare fără întârzieri nejustificate, prin plata fără numerar, în contul cumpărătorului.
  5.7. În cazul în care cumpărătorul primește un cadou împreună cu produsele comandate, acordarea cadoului este condiționată de existența contractului de vânzare-cumpărare. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, dreptul la cadou se anulează și cumpărătorul este obligat să returneze cadoul împreună cu comanda.

  6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA PRODUSELOR

  6.1. Dacă modul de transport este convenit la cererea specială a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate acestui mod de transport.
  6.2. În cazul în care vânzătorul este obligat să livreze produsele într-un loc specificat de cumpărător în comandă, cumpărătorul este obligat să preia produsele la livrare.
  6.3. Dacă, din motive de necesitate din partea cumpărătorului, trebuie să se livreze produsele în mod repetat sau într-un alt mod decât cel indicat în comandă, cumpărătorul este obligat să suporte costurile asociate cu livrarea repetată a produselor, respectiv costurile asociate modului diferit de livrare a acestora.
  6.4. La recepționarea mărfurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului sau ambalajelor și, în cazul unor defecte, să notifice transportatorul fără întârziere. În cazul unui ambalaj deteriorat care indică desfacerea neautorizată a coletului, cumpărătorul are dreptul să refuze preluarea coletului de la transportator.
  6.5. Vânzătorul are dreptul de a modifica condițiile de transport sau de a introduce drepturi și obligații speciale ale părților privind transportul produselor comandate.

  7. ÎNDEPLINIREA DEFECTUOASǍ A OBLIGAȚIILOR CONTRACTUALE

  7.1. Drepturile și obligațiile părților referitoare la îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor contractuale sunt supuse reglementărilor legale general aplicabile (în special dispozițiile paragrafelor 1914-1925, paragrafelor 2099-2117 și paragrafelor 2161-2174 din Codul civil și Legea protecției consumatorului 634/1992 Coll. cu modificările ulterioare).
  7.2. Vânzătorul este responsabil față de cumpărător ca produsele să nu aibă defecte. În special, vânzătorul răspunde cumpărătorului că, în momentul în care cumpărătorul a preluat produsele:
  • 7.2.1. produsele întrunesc caracteristicile negociate de părți, sau, în cazul în care contractul lipsește, au proprietăți pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau pe care cumpărătorul le așteaptă având în vedere natura produselor și publicitatea aferentă lor,
  • 7.2.2. produsele corespund scopului indicat de vânzător, sau aceluia în care sunt utilizate în mod obișnuit bunurile de acest tip,
  • 7.2.3. produsele corespund calității sau performanței eșantionului sau originalului convenit, în cazul în care calitatea sau desenul sau modelul au fost determinate conform unui eșantionului sau originalului,
  • 7.2.4. produsele se află în cantitatea, gradul sau greutatea corespunzătoare, și
  • 7.2.5. produsele respectă cerințele legale în vigoare.
  7.3. Prevederile articolului 7.2 din Termeni și condiții nu se aplică produselor vândute la un preț convenit mai mic din cauza unui defect, uzurii produselor din cauza utilizării normale, la produsele uzate, având un defect survenit ca rezultat al utilizării normale sau uzurii și existent la momentul preluării produselor de către cumpărător, sau dacă rezultă din natura mărfurilor.
  7.4. Dacă apare un defect în termen de șase luni de la preluare, bunurile sunt considerate defecte deja de la preluare. Cumpărătorul este îndreptățit să revendice drepturile decurgând din achiziționarea unui produs defect în termenul legal, care în cazul bunurilor de consum, este de douăzeci și patru de luni de la preluarea mărfii.
  7.5. Drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt exercitate de cumpărător la vânzător la adresa specificată în formularul de reclamație.
  7.6. Procedura de reclamații a vânzătorului poate modifica alte drepturi și obligații legate de răspunderea vânzătorului pentru executare defectuoasă.

  8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

  8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra produselor prin achitarea prețului integral de cumpărare al acestora.
  8.2. Vânzătorul nu este obligat să adopte coduri de conduită în raport cu cumpărătorul în sensul prevederilor paragrafului 1826 alin. (1) lit. e) din Codul civil.
  8.3. Reclamațiile consumatorilor sunt gestionate de către vânzător prin intermediul adresei de poștă electronică info@imbracamintedelucru.ro. Informațiile cu privire la rezolvarea reclamației vor fi trimise de vânzător la adresa de poștă electronică a cumpărătorului.
  8.4. Responsabilitatea pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor dintre comercianți și consumatori revine Inspecției Comerciale a Cehiei, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, CUI 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs. Platforma de soluționare online a litigiilor localizată la adresa de internet http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru rezolvarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător ce decurg din contractul de vânzare-cumpărare.
  8.5. Centrul European pentru Consumatori din Republica Cehă, cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz reprezintă punctul de contact în temeiul Regulamentului nr. 524/2013 din data de 21. mai 2013 al Parlamentului European și al Consiliului European (UE) privind soluționarea online a disputelor consumatorilor, și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea on-line a litigiilor dintre comercianți și consumatori).
  8.6. Vânzătorul este autorizat să vândă bunurile pe baza unei licențe comerciale. Licența comercială operează sub controlul Oficiului pentru Eliberarea Licențelor Comerciale (živnostenský úřad). Controlul protecției datelor cu caracter personal este efectuat de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Inspecția Comercială a Republicii Cehe exercită într-o măsură limitată, printre altele, supravegherea conformității cu Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.
  8.7. Cumpărătorul își asumă riscul de a schimba circumstanțele în conformitate cu paragraful 1765 alin. (2) din Codul civil.

  9. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  9.1. Vânzătorul își îndeplinește printr-un document special obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal) (denumit în continuare "Regulamentul GDPR") referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul îndeplinirii contractului de cumpărare și în scopul negocierilor asupra acestui contract și al îndeplinirii obligațiilor publice ale vânzătorului.

  10. TRIMITEREA DE NOTIFICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA de COOKIEs

  10.1. Cumpărătorul își exprimă acordul, în sensul prevederilor paragrafului 7 alin. (2) din Legea nr. 480/2004 Coll., privind anumite servicii ale societăților de informații și privind modificarea anumitor legi (Legea privind unele servicii ale societăților de informații), cu modificările ulterioare, cu trimiterea de notificări comerciale de către vânzător la adresa de e-mail sau la numărul de telefon al cumpărătorului. Obligația de informare față de cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul GDPR privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale cumpărătorului în scopul transmiterii de notificări comerciale este îndeplinită de către vânzător printr-un document separat.
  10.2. Cumpărătorul este de acord să stocheze așa-numitele cookies în calculatorul său. Dacă achiziția de pe site este posibilă și obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare pot fi îndeplinite fără ca așa-numitele cookies să fie stocate pe calculatorul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să-și retragă consimțământul conform paragrafului anterior.

  11. LIVRAREA

  11.1. Cumpărătorul poate primi mesaje pe adresa proprie de poștă electronică.

  12. Drepturi de autor asupra materialelor de presă

  12.1. Cumpărătorul este pe deplin responsabil pentru utilizarea materialelor furnizate vânzătorului pentru producerea sau modificarea bunurilor (denumite în continuare "materiale").
  12.2. Vânzătorul nu este obligat să verifice conținutul sau exactitatea faptică a materialelor.
  12.3. Cumpărătorul se angajează față de vânzător că are dreptul deplin de a utiliza materialele în scopul plasării lor pe bunurile vânzătorului, în special că plasarea materialelor pe bunuri nu va încălca drepturile unei terțe părți (de exemplu, încălcarea drepturilor de autor sau a drepturilor de protecție a personalității).
  12.4. În cazul în care o terță parte își revendică drepturile împotriva vânzătorului în legătură cu materialele, cumpărătorul se angajează să îi predea imediat vânzătorului toate documentele și informațiile necesare pentru soluționarea litigiului cu terța parte respectivă. Cumpărătorul este de acord să ramburseze prompt vânzătorului toate costurile și daunele rezonabile suportate de vânzător în legătură cu litigiul cu o parte terță.

  13. DISPOZIȚII FINALE

  13.1. Dacă relația bazată pe un contract de vânzare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Alegerea legii de guvernare în conformitate cu propoziția anterioară nu aparține cumpărătorului, care este consumator, lipsit de protecția oferită de prevederile legii, de la care nu se poate abate contractual, și care ar fi fost aplicat altfel în absența alegerii legii în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
  13.2. Dacă o clauză din Termeni și Condiții este sau devine ulterior invalidă sau ineficace, în locul clauzei invalide, va fi introdusă o alta care este cât mai aproape posibil de sensul clauzei invalide. Invaliditatea sau ineficiența unei clauze nu aduce atingere valabilității celorlalte clauze.
  13.3. Contractul de cumpărare, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către Vânzător în formă electronică și nu este accesibil.
  13.4. Acești Termeni și Condiții au în atașament un model de formular pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare (Formular de Reclamații).
  13.5. Datele de contact ale vânzătorului: ImbracaminteDeLucru.ro | Workwear Bartos s.r.o., Havlíčkova 1155, 27101 Nové Strašecí, Republica Cehă, adresa de poștă electronică: info@imbracamintedelucru.ro, telefon + 420 604 430 528 (numai în limba cehă).

  Nové Strašecí, în data de 11.9.2023

  ANEXE: Formular pentru reclamații